Showing the single result

เครื่องจ่ายน้ำหวาน 3 โถ 18 ลิตร crathco d355

25,500฿
  • ขนาด (H x W x D): 69cm x 65cm x 38cm
  • โถ: 3 โถ ขนาดโถละ 18.9 ลิตร (5 Gallon)
  • ตัวเครื่องทำจากสแตนแลสไม่เป็นสนิม
  • ราคา
    • เครื่องมือ 2 เปลี่ยนโถใหม่ (รับประกันอะไหล่ 6 เดือน) = 25,500 บาท
    • เครื่องประกอบใหม่ Omix (รับประกันอะไหล่ 1 ปี) = 39,500 บาท
    • เครื่องใหม่ Crathco (รับประกันอะไหล่ 1 ปี) = 43,500 บาท