Showing the single result

เครื่องจ่ายน้ำหวาน 4 โถ 9 ลิตร crathco e475

27,000฿
  • ขนาด (H x W x D): 65cm x 52cm x 38cm
  • โถ: 4 โถ ขนาดโถละ 9 ลิตร (2.4 Gallon)
  • ตัวเครื่องทำจากสแตนแลสไม่เป็นสนิม
  • ราคา
    • เครื่องมือ 2 เปลี่ยนโถใหม่ (รับประกันอะไหล่ 6 เดือน) = 27,000 บาท
    • เครื่องประกอบใหม่ Omix (รับประกันอะไหล่ 1 ปี) = 38,000 บาท
    • เครื่องใหม่ Crathco (รับประกันอะไหล่ 1 ปี) = 45,000 บาท